UNIDADE MIXTA DE GAS RENOVABLE

En decembro de 2016 arrancou o proxecto conxunto entre Edar Bens SA, Naturgy y EnergyLab para poñer en marcha nas instalacións da depuradora de Bens a primeira Unidade Mixta de Gas Renovable obtido a partir de augas residuais urbanas de Galicia.

O tratamento e depuración das augas residuais urbanas para a súa devolución ao mar inclúe un proceso de dixestión anaerobia durante o cal, en ausencia de oxíxeno e grazas á acción de bacterias orgánicas específicas, xérase biometano.

biometano é unha alternativa enerxética aos combustibles fósiles cada vez máis demandada e xa se utiliza en moitos países europeos mediante a súa inxección á rede de gas natural para o seu uso en fogares e industrias ou como combustible para vehículos. Ademais, o dióxido de carbono (CO2) que emite o biometano é de orixe renovable, polo que o seu impacto no efecto invernadoiro é practicamente nulo.

Edar Bens SA xa utilizaba con anterioridade o biometano para as súas propias instalacións. Cada día prodúcense 10.000 m3 de biometano e un 80% emprégase na depuradora de Bens mediante un sistema de coxeración eléctrica. O 20% restante (2.000 m3/día) elimínase. Inxectar o biometano na rede de gas natural supón un aproveitamento máis eficiente que nos motores de coxeración.

A Unidade Mixta incrementa a eficacia do uso deste biometano procedente do tratamento das augas residuais urbanas que se realiza en Edar Bens SA, co obxectivo de alcanzar o 100% de xeración de enerxía útil. Para iso necesitase tratar o biogás co fin de separar o metano (CH4) do resto dos compoñentes: dióxido de carbono (CO2) e ácido sulfhídrico (H2S) entre outros. Só un metano completamente limpo pode ter aplicacións en mobilidade ou inxectarse nunha rede existente de gas natural.

Para logralo, en Edar Bens SA puxéronse en marcha as seguintes actuacións:

  • Instalación dun equipo de lavado de biogás co fin de purificalo e preparalo para introducilo na rede de gas natural.
  • Instalación dunha gasinera para subministrar o biometano comprimido e en formato líquido a vehículos.

A produción de biometano nas instalacións de Edar Bens SA pode alcanzar os 100 m3/h de biometano, un volume cuxo uso en mobilidade serviría para:

  • 75 vehículos lixeiros cunha autonomía diaria de 100 km.
  • 8 autobuses urbanos cunha autonomía diaria completa.

Pola súa parte, a inxección de 50 m3/h na rede de gas natural cubriría o gasto enerxético de 360 fogares/ano.

edar-bens-gas-renovable-autobus

Autobús mobido mediante biometano.

Gasinera.

Instalación de lavado de biogás.

Facho e gasómetro. / Antorcha y gasómetro.

Gasómetro e antorcha.

Ver outros proxectos de I+D+i

A Unidade Mixta de Gas Renovable é un proxecto conxunto de Naturgy, o Centro Tecnolóxico Energylab e EDAR Bens S.A., empresa pública supramunicipal que presta o servizo de depuración de augas residuais nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros.

Esta Unidade Mixta está cofinanciada pola Axencia Galega de Innovación – Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación. Unha maneira de facer Europa.

O obxectivo do proxecto é incrementar o coñecemento non só do biogás e o biometano, senón tamén doutros gases renovables como o hidróxeno verde e o syngas, así como avaliar o seu impacto nas infraestruturas actuais e consumidores finais. Dentro desta Unidade Mixta desenvolvéranse cinco novas liñas de investigación:

  1. Mellora na produción de biogás a través da co-dixestión e a recuperación de nutrientes.
  2. Xeración de hidróxeno verde: Grazas ao aproveitamento enerxético do caudal de auga depurada, que será turbinada, xerarase hidróxeno a través da electrólise da auga.
  3. Produción de biohidróxeno: A través da fermentación escura, proceso biolóxico (etapas iniciais da dixestión anaerobia) mediante o que se xera hidróxeno a partir da degradación da materia orgánica
  4. Gasificación de lodos de depuradora para a obtención de bio- syngas ( biogás de síntese).
  5. Estudo do impacto do uso dos diferentes gases renovables e as súas mesturas, desde o punto de vista da inxección á rede de gas e o seu uso en aplicacións estacionarias e móbiles (vehículos).