A Ley de Contratos do Sector Público 9/2017 configura a Plataforma de Contratación do Sector Público coma un espacio virtual de contacto entre os órganos de contratación do sector público e os interesados, podendo estos últimos acceder á mesma a través dun portal único.

A Plataforma Electrónica de Contratación do Estado é a ferramenta habilitada no ámbito da Ley de Contratos do Sector Público para a relación entre os órganos de contratación do sector público e as entidades interesadas nos procedementos de contratación.

As entidades poderán acceder aos procedementos de contratación da Edar Bens SA na Plataforma seguindo os seguintes pasos:

  1.  Acceda á Plataforma de Contratación do Sector Público a través desta ligazón: www.contrataciondelestado.es
  2. Cubrir o campo “ORGANIZACIÓN CONTRATANTE” co seguinte texto: “Edar Bens”
  3. Se coñece o número de expediente poderá indicalo no campo correspondente para acceder máis eficazmente

Documentación para contratistas e proveedores que presten servizo nas instalacións da Edad Bens SA