Pdf con instruccións para a contratación non suxeita a regulación harmonizada en Edar Bens, SA

Acceda á plataforma de contratación do Estado

 • CONTRATACIÓN POR LOTES DO SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS NIVEIS DE TENSIÓN DAS INSTALACIÓNS XESTIONADAS POR EDAR BENS S.A.
  Acceder ao expediente
 
 • CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN E  SANEAMENTO ENCOMENDADAS POR EDAR BENS S.A.
  Acceder ao expediente
 
 • CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DE DEPÓSITOS DE LAMAS MIXTAS E LAMAS ESPESADAS NA EDAR DE BENS
  Acceder ao expediente
 • CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DE INSTALACIÓNS XESTIONADAS POR EDAR BENS, SA
  Acceder ao expediente
 • VIXILANCIA, SEGURIDADE E CONTROL DE ACCESOS DAS INSTALACIÓNS XESTIONADAS POR EDAR BENS, SA
  Acceder ao expediente
 • CONTRATACIÓN POR LOTES DA SUMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS NIVEIS DE TENSIÓN DAS INSTALACIÓNS XESTIONADAS POR EDAR BENS, SA
  Acceder ao expediente
 • ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE, E COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES EMPRESARIAIS NOS TRABALLOS REALIZADOS DENTRO DAS INSTALACIÓNS XESTIONADAS POR EDAR BENS SA
  Acceder a expediente
 • SUBMINISTRACIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E POLIELECTROLITO PARA AS INSTALACIÓNS XESTIONADAS POR EDAR BENS, SA
  Acceder ao expediente
 • ASISTENCIA TÉCNICA PARA AS INSTALACIÓNS E ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A EDAR BENS SA
  Acceder ao expediente
 • CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE, E COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES EMPRESARIAIS NOS TRABALLOS REALIZADOS DENTRO DAS INSTALACIÓNS XESTIONADAS POR EDAR BENS SA
  Acceder ao expediente
 • CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN E SANEAMIENTO ENCOMENDADAS A EDAR BENS SA
  Acceder ao expediente
 • CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN DE RESIDUOS NON PERIGOSOS PROCEDENTES DE LAS ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGA RESIDUAL ENCOMENDADAS A EDAR BENS SA
  Acceder ao expediente
 • CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS, ANTIESPUMANTE Y POLIELECTROLITOS PARA AS INSTALACIÓNS XESTIONADAS POR EDAR BENS SA
  Acceder ao expediente

Documentación para contratistas e proveedores que presten servizo nas instalacións da Edad Bens SA