• As tres entidades, que forman a Unidade Mixta de Gas Renovable, estudan desde 2016 o aproveitamento enerxético do biometano xerado polos lodos da depuración. Na segunda fase do proxecto ábrense dúas novas liñas de investigación: o hidróxeno verde e o syngas.
  • A presidenta do Consello de Administración de Edar Bens, a alcaldesa Inés Rey, subliñou que a Unidade Mixta é unha clara aposta para o uso de recursos enerxéticos máis respectuosos co medio ambiente.

O proxecto de investigación Unidade Mixta Gas Renovable, financiado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) e desenvolvido por Naturgy, EnergyLab e Edar Bens, continúa o seu labor de I+D+i tras recibir financiamento adicional para a súa consolidación e para o lanzamento de novas liñas de desenvolvemento.

Nesta nova fase completarase o traballo realizado ata o de agora na Unidade Mixta de investigación do biogás e o biometano, que conseguiu resultados notables como a posta en marcha na depuradora de Bens dunha planta de purificación baseada en membranas e da primeira planta de metanación biolóxica en España. O biometano xerado nestes proxectos piloto xa se está usando como combustible alternativo na frota de furgonetas de Edar Bens e nun autobús metropolitano adaptado.

A nova etapa do proxecto, que durará ata 2023 e que conta cun orzamento superior aos 2 millóns de euros, ademais, vai apostar pola investigación doutros gases renovables como o hidróxeno verde e o bio-syngas, o que permitirá avaliar o seu impacto nas infraestruturas actuais e consumidores finais.

A alcaldesa da cidade e presidenta da Edar Bens SA, Inés Rey, sinalou que “a Unidade Mixta é unha clara aposta de Edar Bens, Naturgy e EnergyLab para o uso de recursos enerxéticos máis respectuosos co medio ambiente, sentando así as bases cara á transición enerxética, e cunha firme vocación de dar resposta ás preocupacións asociadas a problemas tan actuais como son o cambio climático e deterióroo ambiental”.

Dentro do proxecto desenvolveranse cinco novas liñas de investigación:

  • Mellora na produción de biogás a través da co-dixestión e a recuperación de nutrientes.
  • Xeración de hidróxeno verde: Grazas ao aproveitamento enerxético do caudal de auga depurada, que será turbinada, xerarase hidróxeno a través da electrólise da auga.
  • Produción de biohidróxeno: A través da fermentación escura, proceso biolóxico (etapas iniciais da dixestión anaerobia) mediante o que se xera hidróxeno a partir da degradación da materia orgánica.
  • Gasificación de lodos de depuradora para a obtención de bio- syngas (biogás de síntese).
  • Estudo do impacto do uso dos diferentes gases renovables e as súas mesturas, desde o punto de vista da inxección á rede de gas e o seu uso en aplicacións estacionarias e móbiles (vehículos).

Con isto, a Unidade Mixta de Gas Renovable busca de novo aliñarse coas diferentes políticas europeas dirixidas a alcanzar un crecemento económico baixo tres premisas fundamentais: crecemento intelixente (a través do desenvolvemento dos coñecementos e da innovación); crecemento sostible (baseado nunha economía máis verde, máis eficaz na xestión dos recursos e máis competitiva) e crecemento integrador (integrador, orientado a reforzar o emprego, a cohesión social e territorial).

Os gases renovables están chamados a xogar un papel moi importante, como fonte inesgotable de enerxía almacenable, para diminuír a dependencia dos combustibles fósiles a favor de enerxías obtidas de fontes renovables. O uso dos gases renovables como combustibles alternativos en mobilidade, de emisións neutras en termos de carbono, expón unha alternativa de rápida implantación no curto-medio prazo debido a que a tecnoloxía para o seu uso xa está dispoñible no mercado. A inxección do gas renovable á rede permite trasladar o concepto de mix enerxético de xeración, tan usado no sector eléctrico, ao sector do gas. Apoiado polos certificados de orixe, como no caso da enerxía eléctrica renovable, pódese trasladar a xeración dun punto a outro sen necesidade de proximidade das instalacións de xeración e consumo.

Esta Unidade Mixta é unha clara aposta de Naturgy, EnergyLab e EDAR Bens polo uso de recursos enerxéticos máis respectuosos co medio ambiente, sentando así as bases cara á transición enerxética, e cunha firme vocación de dar resposta ás preocupacións asociadas a problemas tan actuais como son o cambio climático e a deterioración ambiental.