Consello de Administración

O Consello de Administración é o órgano de dirección, xestión e execución da empresa supramunicipal Edar Bens SA.

A súa composición é a seguinte:

 • Inés Rey García. (Alcaldesa Presidenta do Concello da Coruña)
 • Esther Fontán Prado (3ª Tenente de Alcalde do Concello da Coruña)
 • Esperanza Peñalosa López-Pin. (Concelleira do Concello da Coruña)
 • Mónica Martínez Lema. (Concelleira do Concello da Coruña)
 • María García Gómez. (Concelleira do Concello da Coruña)
 • Carlos Calvelo Martínez. (Alcalde Presidente do Concello de Arteixo)
 • Juan González Leirós (1º Tenente de Alcalde do Concello de Cambre)
 • José Ramón Rioboo Castro (Alcalde Presidente do Concello de Culleredo)
 • María José Varela Neira (1ª Tenente de Alcalde do Concello de Oleiros)

Asisten ao Consello con voz pero sen voto:

 • Manuel José Díaz Sánchez (Secretario Xeral do Concello da Coruña)
 • Carlos Enrique Lamora Suárez (Director Xeral de Edar Bens SA)

Xunta Xeral

A Xunta Xeral é o órgano de goberno da empresa Edar Bens SA e está constituida polos alcaldes dos cinco municipios que a xestionan de forma conxunta.

A súa composición é a seguinte:

 • Inés Rey García. (Alcaldesa Presidente do Concello da Coruña)
 • Carlos Calvelo Martínez (Alcalde Presidente do Concello de Arteixo)
 • Óscar García Patiño (Alcalde Presidente do Concello de Cambre)
 • José Ramón Rioboo Castro (Alcalde Presidente do Concello de Culleredo)
 • Ángel García Seoane (Alcalde Presidente do Concello de Oleiros)

Transparencia e bo goberno

Edar Bens SA pone a disposición de los ciudadanos la información referente a su actividad en virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que tiene como objeto ampliar y reforzar la transparencia relativa a dicha actividad pública, y establecer las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos:

Acceso a outros documentos técnicos