Margarita Poza, directora do proxecto, é unha das poñentes do encontro que reúne durante dúas semanas a expertos do sector público e privado

O proxecto de Investigación de CovidBens, que rastrexa o Coronavirus nas augas residuais da Coruña e a súa área metropolitana, estará presente na segunda xornada do evento Investagua, a cita máis importante do sector do auga que reúne a experto do sector público e privado de España e Latinoamérica.

A doutora Poza presenta en Investagua o traballo que se leva facendo en Coruña desde abril de 202 e destacou os éxitos alcanzados en canto ao sistema de alerta temperá e predición de novas olas epidémicas, así como a modelización estatística de CovidBens e a estimación do número de portadores, a invasión da variante B117, o progreso da vacunación, o rastrexo en concellos e residencias de maiores e a secuenciación dos xenomas do virus para realizar un seguimento das variantes do virus.

Investagua comenzou o 12 de abril as súas sesións coa intervención de Teresa Ribera, Vicepresidenta carta do Goberno e Ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e reunirá durante dúas semanas a máis de 100 poñentes de España e Latinoamérica que analizarán o presente e o futuro da xestión do auga. No ámbito español xa garantiron a súa presencia 10 Conselleiros de Comunidades Autónomas españolas (Madrid, Galicia, Comunidade Valenciana, Murcia, Castela e León, Baleares, Castela-A Mancha, Aragón, Asturias e Extremadura) e numerosos representantes de entes supramunicipais e locais con competencias na xestión do auga (Consorcio de Augas Bilbao Bizkaia, Canle de Isabel II, NILSA, EMALSA, PROMEDIO, ATL, ACOSOL, Consorcio da Costa Brava ou Emasesa). A nivel internacional, Investagua conta xa coa confirmación de organismos multilaterais como o Banco Europe de Inversións, Banco Mundial, CAF-Banco de Desenvolvemento de América Latina e entidades como SUNASS (Perú) ou CONAGUA (México).

CovidBens está financiado pola empresa pública Edar Bens SA, responsable do tratamento das augas residuais da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros. O equipo está composto por microbiólogos, enxeñeiros informáticos, químicos, estatísticos e enxeñeiros de camiños do INIBIC, UDC, CHUAC, CITIC, CITEEC e EDAR Bens.