ANÁLISE DA PRESENZA DO VIRUS SARS-COV-2 NAS AUGAS RESIDUAIS QUE CHEGAN Á DEPURADORA DE EDAR BENS, SA

O obxectivo principal do proxecto COVIDBENS consiste no seguimento da epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 na área metropolitana de aproximadamente 400.000 habitantes que comprende aos municipios da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros, que verten as súas augas residuais á depuradora de Bens.

COVIDBENS serve como alerta temperá ante posibles brotes, xa que demostrou ser capaz de adiantarse ata 18 días con respecto aos datos reportados polo sistema sanitario. Ademais, a partir da cantidade de material xenético do virus presente na auga residual, COVIDBENS pode estimar o número de persoas infectadas na poboación, xa sexan sintomáticas ou asintomáticas, empregando modelos estatísticos.

Seguimento

Desde abril de 2020, o equipo de COVIDBENS analiza a cantidade de virus presente nas augas residuais dos municipios da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros

Alerta temperá

COVIDBENS é unha ferramenta eficaz de alerta temperá para predicir brotes, o que sitúa a Edar Bens como un sentinela da epidemia antes do seu reflexo en cifras hospitalarias

Estimación dos infectados

Os modelos estatísticos aplicados por COVIDBENS permiten realizar unha estimación do número de persoas infectadas por coronavirus entre a poboación

MAPA XERAL DA ÁREA

Mapa da área xeográfica que verte as súas augas residuais á depuradora de Bens. A partir de ditas augas faise o seguimento da epidemia e a estimación do número de persoas infectadas nesta área

EVOLUCIÓN DA CARGA VIRAL

Carga viral (número de copias de ARN de coronavirus/L) SARS-CoV-2 nas augas da depuradora de Bens que proceden do conxunto da poboación dos municipios dende o 15 de abril ata a actualidade.

ESTIMACIÓN DOS INFECTADOS

Número estimado de portadores do SARS-CoV-2 (sintomáticos e asintomáticos) no conxunto dos municipios de  A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros desde o 16 de xullo ata a actualidade, segundo o modelo log-linear formulado por COVIDBENS.

SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ

Superposición da carga viral na área de Bens (datos de COVIDBENS; liña vermella) e os datos de casos clínicos oficiais (DXSP dá Xunta de Galicia; liña azul), desde o 15 de abril de 2020 ata a actualidade. As liñas verticais indican a alerta temperá; os datos das augas residuais informaron dos brotes ata 18 días antes cos datos clínicos.

VIXILANCIA DE VARIANTES

Desde principios do 2021 monitorizamos e vixilamos a aparición de novas mutacións e variantes de SARS-CoV-2 nas augas residuais mediante tecnoloxías de secuenciación masiva.

DATOS ABERTOS

Compartimos os datos históricos da estimación de carga viral nas augas residuais de toda a área metropolitana da Coruña

BASE CIENTÍFICA

O Coronavirus SARS-CoV-2 é capaz de unirse ás células intestinais, polo que as persoas infectadas expulsan virus nas feces, teñan ou non síntomas, desde as fases temperás de colonización ata un mes despois de dar negativo en tests médicos.

Ler máis

EQUIPO

O equipo COVIDBENS confórmase polos investigadores da Universidade da Coruña (UDC), CICA, CITIC, CITEEC, e do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (CHUAC- INIBIC) de diferentes disciplinas, así como polos profesionais de Edar Bens, SA

Ler máis

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

La actividad de COVIDBENS ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación desde la puesta en marcha del proyecto. Aquí se reflejan algunas de las publicaciones, entrevistas y reportajes más destacados.

Ler máis

SISTEMA DE ALERTA PERSONALIZADO

Enche o formulario cos teus datos persoais para que che avisemos sempre que actualicemos os datos.

    Nome e apelidos (requerido):
    Correo electrónico (requerido):
    Código Postal: