O proxecto de investigación para analizar a carga viral presente en augas residuais e lodos da estación de tratamento de Bens continúa o seu desenvolvemento baixo a responsabilidade dun equipo multidisciplinar que inclúe microbiólogos, enxeñeiros, matemáticos, informáticos e químicos da UDC, INIBIC e CHUAC , CITIC e CICA.