Tel. 981 154 080 visitas@edarbens.es

A empresa

Consello de Administración

O Consello de Administración é o órgano de dirección, xestión e execución da empresa supramunicipal Edar Bens SA.

A súa composición é a seguinte:

 • Xulio Ferreiro Baamonde (Alcalde Presidente do Concello da Coruña)
 • María García Gómez (1ª Tenente de Alcalde do Concello da Coruña)
 • Begoña Freire Vázquez (Concelleira do Concello da Coruña)
 • María Luisa Cid Castro (Concelleira do Concello da Coruña)
 • Pilar Neira Martínez (Concelleira do Concello da Coruña)
 • José Ramón Amado de la Fuente (1º Tenente de Alcalde do Concello de Arteixo)
 • Juan González Leirós (2º Tenente de Alcalde do Concello de Cambre)
 • José Ramón Rioboo Castro (Alcalde Presidente do Concello de Culleredo)
 • María José Varela Neira (1ª Tenente de Alcalde do Concello de Oleiros)

Asisten ao Consello con voz pero sen voto:

 • Manuel José Díaz Sánchez (Secretario Xeral do Concello da Coruña)
 • Carlos Enrique Lamora Suárez (Director Xeral de Edar Bens SA)

Xunta Xeral

A Xunta Xeral é o órgano de goberno da empresa Edar Bens SA e está constituida polos alcaldes dos cinco municipios que a xestionan de forma conxunta.

A súa composición é a seguinte:

 • Xulio Ferreiro Baamonde (Alcalde Presidente do Concello da Coruña)
 • Carlos Calvelo Martínez (Alcalde Presidente do Concello de Arteixo)
 • Óscar García Patiño (Alcalde Presidente do Concello de Cambre)
 • José Ramón Rioboo Castro (Alcalde Presidente do Concello de Culleredo)
 • Ángel García Seoane (Alcalde Presidente do Concello de Oleiros)